en föresitällning kollektivtrafiken

Påväg hem under rusningstid. Folk sitter eller står, tätt packade i ett litet utrymme, men alla för sig själva. Ingen har valt att
vara där, det är bara ett nödvändigt ont på vägen. Denna plats, detta ”här” finns bara till för ett ”där”. Ett ”där” dit alla är på väg.

När man kliver in i en tunnelbanevagn kliver man bara in i ett transportmedel, inte en plats där
man förväntas uppleva något särskilt, och därför försöker man att inte uppleva den, inte se,
inte titta, inte lyssna.

Men tänk om tunnelbanans dörrar vore en scenridå? Tänk om man skulle
finna kärleken ombord på tunnelbanan? Eller kanske blir man bjuden på godis av sina
medresenärer?

”On my way home..” är en föreställning där React leker och experimenterar med
kollektivtrafikens sociala koder och fysiska möjligheter genom att utmana uppfattningen om
vad man får och inte får göra på tunnelbanan. Vi kommer att förvandla denna märkliga och
ibland obekväma plats till något drömlikt… vad händer när man bryter mot oskrivna regler och
börjar använda utrymmet annorlunda?

Genom dans och rörelse, samt interaktion med omgivningen och åskådarna, leker vi med
bilden av den udda medpassageraren och vad tunnelbanan erbjuder sina kunder. På vägen
väcker vi frågor såsom: Var går gränserna för mitt personliga utrymme? Vad gör jag med min
pendlingstid? Vad finns det för möjligheter till vardagliga sociala relationer i storstaden?

Det som till en början mest verkar vara en grupp märkliga resenärer, som tänjer på reglerna
genom att sitta uppochned, byta säten och trassla in sig i varandras armar för att hålla
balansen, kommer snart att förändra stämningen i hela vagnen och visa sig vara ett slags
värdar som överaskar och bjuder in passagerarna till en alldeles speciell och hemtrevlig
tunnelbanevagn.

Så slå dig ned, koppla av, njut av åkturen! On your way home…

”On my way home...” är en föreställning i kollektivtrafiken av och med React Public Performances, där vi prövar möjligheterna till kommunikation mellan artist och åskådare i den specifika situation som uppstår i kollektivtrafiken. Vi välkomnar och inbjuder till interaktion utan att tvinga fram den.

Hela föreställningen äger rum inuti en tunnelbanevagn- eller tågvagn, eller på en buss eller en båt, utan att störa eller förhindra dess funktion som transportmedel för storstadens innevånare. Den börjar försiktigt med några mindre uppseendeväckande situationer för att få passagerarna att bli bekväma och nyfikna, och utvecklas sedan till en interaktion med hela vagnen där publiken kan delta eller bara betrakta.

Föreställningen måste anpassas efter de specifika behov och krav som finns i varje tunnelbana eller kollektivtrafiksystem.

Premiären ägde rum i Stockholms tunnelbana i 2013 (Sweden).

Speltid: cirka 30 minuter.

Är du intresserad av att göra en bokning?

Kontakta oss. Vi svarar på alla dina frågar.