En gemenskapsdansföreställning

En stad är en levande enhet. Den växer, den förändras, den anpassar sig, den glömmer.
En stad är inte bara en fysisk plats, en stad är dess invånare.

Malmö

Ett bibliotek, ett torg, porten till en gammal butik… offentliga platser vi går förbi varje dag staden. Vi blir likgiltiga inför dem, de blir osynliga för oss. Vi reser genom den här staden, omringade av människor, våra grannar… är de också ”osynliga för oss”?

Det är dags att bli överraskad, engagerad och förenad med dem igen… platser och grannar. Tänk om inte bara artister är del av föreställningen. Tänk om medborgarna också kan vara en aktiv del av den. Kan den nuvarande publiken bli morgondagens uppträdande personer?

Vi vill att Moving City ska vara en upplevelse som upplevs från båda sidorna, både som publik och som artist.

Moving City är både en skapandeprocess och en föreställning.

Skapandeprocessen

Varje Moving City-föreställning är resultatet av en 2 veckor lång residensperiod i den staden. Den ämnar att fånga stadens äkta själ, dess invånare. För att åstadkomma det vidgar vi vår referenspunkt från vår egen grupp och inkluderar en liten extern grupp människor som har en närmare och mer sanningsenlig relation till utrymmet än vi har: 10 frivilliga från staden bjuds in för att vara med i vår skapandeprocess och våra föreställningar.

Skapandeprocessen är helt öppen för möten och inflytande från varje stad och dess invånare (representerade av de frivilliga, butiksägarna och invånarna vi möter under processen).

Vi kommer att involvera lokalinvånare genom workshops med fysiskt arbete i studion och utomhus, men även med en del utforskande och upptäckande av ”deras” stad ur olika synvinklar (konversationer, promenader, drömmar).
Det kommer att finnas två huvudsakliga frågor: Vad är vår relation till de specifika platserna?
Vad kan vi göra kreativt på dessa platser?

Vi kommer att arbeta med kreativitet i grupp, och med fysiska uttryck och lekfullhet kommer att vara närvarande. Genom att böja sociala regler och se kritiskt på offentliga platser kommer vi att försöka öppna upp för oväntade möjligheter.

Våra workshoppar kommer att involvera 10 frivilliga från staden och äga rum 2 gånger i veckan, 3 timmar per gång. Tider och dagar kan anpassas efter den utvalda gruppens behov.

Motala

Paris

Örebro

Upplands Väsby

Hur många personer kommer att vara delaktiga i Moving City?

- 5 artistser från React- 10 lokalinvånare som involveras genom workshoppar- Omkring 50 localinvånare under skapandeprocessen (personer som delar med sig av sin syn på staden)- Omkring 5 butiksägare i staden- Många fler personer som följer uppträdandena som publik

Föreställningen

Moving City är en föreställning som rör sig tillsammans med publiken som följer den genom staden. Den har en startpunkt och en slutpunkt, och den stannar på många platser däremellan. Föreställningen äger rum konstant, både på de utvalda platserna och när man går mellan dem. Den speglar specifikt den stadens och dess invånares liv, vilket även innefattar de uppträdande personerna.

Tillsammans med gruppen kommer vi även att utforska skalornas gränser och skapa stunder av stora, massiva händelser framförda av 15 personer, såväl som stunder av små, intima händelser med bara 1 eller 2 personer.

Det kommer att bli ett utforskande av fysikaliteten och de sociala aspekterna av olika offentliga rum med hjälp av rörelse, dans, cirkus och fysisk teater.

Lokala butiksägare kommer också att involveras i skapandet, och föreställningen kommer äga rum även i några av deras ”privata” offentliga rum.

Trots att vi strävar efter att uppträda med det här stycket många gånger är varje föreställning unik eftersom att den alltid är sammanlänkad med en skapandeperiod på de faktiska platserna med de faktiska människorna i staden. Det blir någonting upprepbart och unikt på samma gång.

Moving City kommer att framföras under 2 dagar i slutet av skapandeperioden.

React är ett performancekompani, baserat i Sverige, som ämnar att nå folk direkt genom att spela föreställningar på allmänna platser, och därigenom erbjuda konst till ny publik. Dans, rörelse, teater och cirkus kan ses som de huvudsakliga konstnärliga verktyg vi använder för att skapa lekfulla, kreativa och interaktiva föreställningar.

Är du intresserad av att göra en bokning?

Kontakta oss. Vi svarar på alla dina frågar.